Specjalistyka


Zapraszamy w godzinach 8- 18 od poniedziałku do piątku

Rejestracja telefoniczna pod nr(71) 322 23 11 lub osobistaPoradnie specjalistyczne :

 • Chirurgiczna ogólna
 • Chirurgiczna klatki piersiowej
 • Dermatologiczna i wenerologiczna (bez skierowania z POZ)
 • elektroresekcja i przymrażnie zmian skórnych
 • Neurologiczna
 • Okulistyczna (bez skierowania z POZ)
 • dobór okularów, komputerowe badanie wzroku, pomiar ciśnienia śródgałkowego, badanie pola widzeniaˇ
 • Okulistyczna dla dzieci (bez skierowania z POZ)
 • Poradnia jaskrowa (bez skierowania z POZ)
 • - komputerowe badanie pola widzenia
 • Alergologiczna
 • badanie pojemności płuc (spirometria), testy skórne
 • Alergologiczna dla dzieci
 • badanie pojemności płuc (spirometria), testy skórne i odczulania
 • Pulmonologia
 • Poradnia leczenia mukowiscydozy
 • badanie pojemności płuc, nebulizacje


  Gabinet zabiegowy

 • Wykonywane są tu badania i zabiegi na zlecenie lekarzy specjalistów